bymuseet i bergen samlingene | billedsamlingen

Bilder fra skolen

Bilde til: BSKbi1243

Elever fra begynnelsen av 1800-tallet

BSKbi1243

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi797

Elever i klasserom

BSKbi797

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1232

Elever, Nicolaysen/U.Pihl pikeskole

BSKbi1232

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1233

Elever, Nicolaysen/U.Pihl pikeskole

BSKbi1233

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1214

Elever, Solhaug skole

BSKbi1214

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1231

Elever, U.Pihl pikeskole 1886-87

BSKbi1231

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1230

Elever, U.Pihl/Nicolaysen skole i 1880-årene

BSKbi1230

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1041

Elevfest v/50 års jubileet

BSKbi1041

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi763

Elevgruppe fra 1891

BSKbi763

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1020

Emma Kruse

BSKbi1020

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1004

En del av lærerpersonalet ved Lungegården skole 1916-17

BSKbi1004

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1312

En skole

BSKbi1312

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1314

En skole

BSKbi1314

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1238

En skole i det 16de århundrede

BSKbi1238

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1252

En takkeerklæring fra Bergenslærerne til den Danske lærerstand

BSKbi1252

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi838

Feriekolonien Hylkje

BSKbi838

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi839

Feriekolonien Hylkje

BSKbi839

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi753

Filmframvisning i klasserom

BSKbi753

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1250

Foran loven om høyere almenskoler av 1896

BSKbi1250

Vis detaljer

Bilde til: BSKbi1036

Fortunen skolekorps

BSKbi1036

Vis detaljer

Kategorier