bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Bryggebrannen 1955 - en katalysator

Fra torsdag 5. mai viser Bryggens Museum ny temautstilling: Bryggebrannen 1955 - et vendepunkt. Utstillingen, som er laget i samarbeid med Bergen Museum, Middelaldersamlingen, tar utgangspunkt i at det i år er 50 år siden den store brannen på Bryggen 4. j
__Bryggebrannen 1955 - et vendepunkt__ er tittelen på den nye temautstillingen som åpner i Bryggens Museum onsdag 4.mai kl. 13.00. Utstillingen er et samarbeid mellom Bryggens Museum og Bergen Museum, Middelaldersamlingen. Den tar utgangspunkt i den katastrofale brannen som rammet Bryggen i Bergen den 4. juli 1955 - altså for femti år siden. I utstillingen kan vi følge brannen både gjennom muntlige og skriftlige beretninger og gjennom fotos og filmopptak. Etter brannen ble det omfattende arkeologiske utgravninger på branntomten. Utstillingen presenterer hvordan arkeologene har arbeidet i Bergen før brannen. Den legger stor vekt på hvordan det arkeologiske feltarbeidet under utgravningene på Bryggen foregikk. Det er ingen tvil om at brannen i 1955 representerte et vendepunkt for arkeologer som arbeider med utgravninger i middelalderbyen Bergen. Derfor viser utstillingen også hvordan utgravninger i Bergen har foregått i de siste tiårene av 1900-tallet. Selvsagt er en rekke funn fra arkeologiske utgravninger med. Men også for diskusjonen omkring bevaringen av Bryggen, ble brannen i 1955 et vendepunkt. En egen seksjon i utstillingen er viet diskusjonen omkring bevaringen av Bryggen både før og etter brannen - og også dagens diskusjoner. Dette blir presentert rundt en modell av Bryggen, slik den så ut omkring 1900. Samtidig ønsker vi også å spørre: ?Bryggen - hva nå?? og kanskje se hva dagens unge har i tankene når de får et slikt spørsmål.
Del dette med andre: