bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Postkort anno 1905 - Unionsoppløsningen

Utstillingen "Postkort anno 1905 - Unionsoppløsningen" vises i Bryggens Museum fra 18. juni til 31. aug. 2005.
?Postkort anno 1905 - Unionsoppløsningen?. Fra Stein Tore Davidsens samlinger. Utstillingen, som er et samarbeid med Bergens Historiske Forening, presenterer i nærmere 40 montasjer en stor samling postkort knyttet til forhold før, under og etter unionsoppløsningen i 1905, både fra Bergen spesielt og fra Norge generelt. Dette var postkortets gullalder. I en tid fattig på muligheter til å formidle bilder og fotografier, og i en tid hvor fotografiapparatet var forbeholdt de profesjonelle fotografer, var postkortet et viktig medium for formidling av billedopplevelser. Postkortet ble den gang brukt i nyhetsformidlingen på en helt annen måte enn i dag. All verdens begivenheter, gode nyheter og dårlige nyheter - få dager etter var postkortet å få kjøpt i byens forretninger. Postkortet var ikke bare den tidens billedmedium og nyhetsmedium. Postkortet var i tillegg den tidens kjappe budskapsmedium ? den tidens SMS om man vil. Og slik var det faktisk helt frem til telefonen ble vanlig på 50-60 tallet. Særlig i det lokale kommunikasjonsmønsteret fungerte postkortet perfekt. Mens våre røde postkasser i dag tømmes én gang daglig, ble postkassene i 1905 tømt antagelig 10 ganger daglig. Og mens vi i dag har én daglig postombæring, hadde man i 1905 hele 6 daglige postombæringer i det sentrale Bergen. I tillegg til å gi bokstavelig talt mangslungne bilder av begivenhetene knyttet til hendelsene i 1905, gir utstillingen også et inntrykk av stemningen i landet for 100 år siden, og vi får også innblikk i en del av de meldingene folk sendte hverandre på postkortene. Stein Tore Davidsen har skrevet introduksjoner til de ulike temaene utstillingen er delt opp i, slike som ?Postkortet anno 1905?, ?7. juni 1905?, ?Christian Michelsen?, ?Grensevakten?, ?Kongsemnene?, ?Ankomsten til Norge? - og en rekke andre temaer. Bryggens Museum gleder seg over å få anledning til å presentere en utstilling der postkortet som budskapsformidler og nyhetsformidler står i sentrum, og der publikum kan komme tilbake og oppdage stadig nye detaljer. Utstillingen blir stående over sommerferien (ut august måned).
Del dette med andre: