bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

I himmelsynet

I samarbeid med prosjektPRISME har Bymuseet denne sommeren gleden av å invitere til musikk- og videoinstallasjonen "I himmelsynet" i småsalen på Lepramuseet.

 

“I himmelsynet” er et kunstprosjekt som utforsker det lidende mennesket sin relasjon til seg selv, til Gud og til utfordringene med å være kronisk syk. På striledialekt er himmelsynet fjellet i «syninga», det fjellet som er lengst borte i horisonten, skillet mellom himmel og jord. Med utgangspunkt i landskapet i en dyne tar publikum del i en indre reise gjennom skiftende terreng. Reisen veksler mellom ro og uro, jord og himmel, drøm og virkelighet, håp og fortvilelse.

 

Lepramuseet er et naturlig sted for "I himmelsynet". Den dystre hovedsalen, de små pasientrommene, kirkerommet og historien til de menneskene som levde her, gir publikum mulighet for et møte mellom fortellingene som sitter i veggene i museet og fortellingene i kunstinstallasjonen. Slik kan «I himmelsynet» være med å bygge bro mellom forståelsen av gudstro hos det lidende mennesket før og nå.

 

«I himmelsynet” er laget av Ruth Mjanger, kunstnerisk leder i prosjektPRISME og høgskolelektor ved NLA Høgskolen Bergen, i samarbeid med Torkell Bernsen (KHIB), Odd Torleiv Furnes (NLA) og Sverre Stokke (NLA).

 

Inspirasjonen til prosjektet kommer fra Mjangers egen opplevelse med kronisk sykdom og hennes ønske om å skape en kunstnerisk opplevelse som inviterer til ærlige samtaler om livsvandringen. I et samfunn der man kan undres på om menneskeverdet ligger i midjemålet, er kunstinstallasjonen et bidrag til å reflektere over hvordan mennesket også kan søke sjelelig og åndelig utholdenhet, tålmodighet og styrke. «I himmelsynet» gir ikke nødvendigvis ny kunnskap om sykdom, men inviterer til å se menneskelig erfaring i en større sammenheng.

 

 Les mer om prosjektPRISME på www.prosjektprisme.com.

  

Del dette med andre:
Bilde til: 1130_0

Bilde til: 1130_1

I himmelsynet

16. mai 13 - 31. august 13

Lepramuseet

Bilde til: 1130_2