bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Her har vi bygget Smaabørn et Hjem

 Den 2. februar 2006 fylte Ladegården barnehage 120 år. I denne utstillingen følger vi barnehagens utvikling, fra sin start som barneasyl, via tiden som daghjem og frem til dagens barnehage.

 

Ladegaardens Børneasyl var det andre barneasylet som ble etablert i Bergen. Byen hadde vokst og det var et økende behov for institusjoner som kunne ta seg av barn under skolealder mens foreldrene var på arbeid.

I år har Ladegården barnehage vært i drift i samme hus i 120 år. Barnehagens historie er en fortelling om kontrinuitet gjennom generasjoners barndomshistorier. Samtidig er det en fortelling om endringer, endringer i norsk sosial- og familiehistorie og i forståelsen av barndom.

 

Del dette med andre:
Bilde til: 115_1
Bilde til: 115_0