bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Ansikt til ansikt - grim keramikk fra middelalderen

Nytt liv i gamle skår! Bryggens Museum viser frem den flotte, grimme engelske Grimston-keramikken fra middelalderen. Endelig kan publikum få et blikk inn i denne spennende kunnskapskilden som ofte er eneste kilde til informasjon om handel, samfunnsøkonomi, status og symboler. Utvalget vi har gjort forteller om en helt spesiell relasjon mellom den lille keramikkproduserende landsbyen Grimston og storbyen Bergen.

 

Når Bryggens Museum de siste årene har produsert egne utstillinger har vi valgt tema som er relativt brede og som tar for seg perioden fra middelalderen og opp til i dag. Men utstillingen Ansikt til ansikt har vi valgt en mye smalere vei; vi viser skår av den engelske typen Grimston-keramikk fra 1200- og 1300-tallet. Hoveddelen av dette materialet viser krukker som er dekorert med naivistiske skjeggete mannsansikter. Vi viser ikke noe annet!

Hvorfor er dette interessant for publikum? Skårene har mistet sin glød og farge for lenge siden, men er til tross for manglende helhet og falmet farge, til tross for årelangt opphold i jorden, i dag unike kunnskapsbærere av vanlige menneskers liv i middelalderen.

Vi ønsker å gi farge og spenning tilbake til de skårene. Vi ønsker å fremheve at keramikk er en spennende kunnskapskilde fordi den er produsert av mennesker, distribuert av mennesker og brukt av mennesker. Den er av og til den eneste kilden til informasjon om handel og samfunnsøkonomi, om status og symboler.

Ansiktskrukkene fra Grimston erobret Bergensmarkedet fra 1200-tallet av og frem til midten av 1300-tallet. Grimston var hovedleverandør til en storby i et fremmed land og dette leder til mange spørsmål. Hvorfor akkurat fra Grimston og hvorfor akkurat til Bergen? Hvordan var produksjonen organisert? Hvordan er den laget? Uten disse funnene hadde vi ikke visst noe om det spesielle handelsforholdet mellom den lille engelsk landsbyen og storbyen Bergen på 1200-tallet. Uten disse funnene hadde vi ikke en gang kunne stille de spørsmålene vi i dag i større eller mindre grad er i stand til å besvare. Men poenget er ikke svarene, men det at funnene gir et hint om et mangfoldig og komplisert samfunn og om samhandling som har eksistert. Krukkene forteller om utvikling av europeisk handel og om hvordan småprodusenter spesialiserer seg inn mot et stort marked.

 

 

Del dette med andre:
Bilde til: 1156_2
Bilde til: 1156_3