bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Eksplosjonsulykken i Bergen i 1944

Bymuseet i Bergen ønsker velkommen til en liten fotoustilling om Eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944.

 

EKSPLOSJONSULYKKEN I BERGEN  20. APRIL 1944

Eksplosjonen ombord i fraktefartøyet «Voorbode» ved Festningskaien i Bergen den 20. april 1944 var den største enkeltulykken i Norge under andre verdenskrig. Over hundre nordmenn ble drept, rundt fem tusen ble skadet og de materielle ødeleggelsene var enorme.

Fartøyet var på vei til Nord-Norge med sprengstoff, men forskjellige omstendigheter gjorde at det  anløp Bergen. Offisielle rapporter konkluderte med at hendelsen var en ulykke, men teorien om en mulig sabotasjehandling har aldri latt seg motbevise helt.

 Håkonshallen ble som festningen ellers, påført store skader. T aket ble revet av,  og innvendig ble den herjet av brann. Redningsarbeidet kom imidlertid raskt i gang, og før vinteren var murene sikret og beskyttet av et midlertidig tak.

Under restaureringen i 1950-årene ble Hallen gjenreist som historisk minnesmerke i samsvar med det utseende den hadde fått ved restaureringen på slutten av 1800-tallet, men med tanke på en funksjon som offentlig representasjonslokale og festhall. Stallbygningen fra 1700-tallet ble derfor innredet som kjøkken og publikumsinngang, og forbundet med Håkonshallen via en glassbro.

Utvendig beholdt Håkonshallen stort sett det utseende den fikk ved første restaurering med hensyn til vinduer, tak, gavler, vektergang og brystvern. Takets skiferheller ble imidlertid erstattet av kopperplater, og det nygotiske trappehuset ble erstattet av et enklere i tre.

Den mest iøynefallende endringen er at Hallens murer nå står upusset, både utvendig og inne i festsalen. Rommene i underetasjene ble gjort mer anvendelige til  arrangement ved at det ikke ble lagt fullt etasjeskille mellom kjeller og mellometasje.

Hallen ble gjenåpnet til 700-årsjubileet i september 1961. 

Del dette med andre:
Bilde til: 1236_0
Bilde til: 1236_1