bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Brudd 2014

 Bidrag til grunnlovsjubileet 1814–2014

Den norske historien om 200 år med demokrati og nasjonalt fellesskap er også en historie om avmakt og ensomhet. I den store fortellingen om oss, om Norge og det norske, er det mange som faller utenfor.

Ved siden av fortellingene om frihet og inkludering fins det også fortellinger om stigmatisering, ekskludering og usynliggjøring, både før og nå. Bruddstykker av disse historiene finner du i denne utstillingen.

 

Utstillingen vises utendørs ved sørenden av Lille Lungegårdsvann, og er laget av Árran lulesamisk senter, Bymuseet i Bergen, Museum Vest, Nasjonalt medisinsk museum/Norsk Teknisk Museum, Oslo Museum og Vest-Agder-museet, i samarbeid med fotograf og kurator Rune Eraker.

Gjennom fotografier og tekster vil vi fortelle og åpne for refleksjon rundt blant annet om fornorskning av den samiske kulturen, rasebiologi, kropp, tyskerjenter vs landssvikere, «Gutta på skauen» vs Nato-soldat i Afghanistan, papirløshet, utviklingshemming, og stenging av Nygårdsparken. Vi får også innblikk i hverdagen til ungdommer med rusavhengighet gjennom deres egne bilder.

Utstillingen og utfyllende informasjon om flere av temaene finnes her: http://brudd2014.weebly.com

Brudd 2014 har utspring i museumsprosjektet Brudd, som ble initiert av Kulturrådet i 2003 med intensjon om å få musene til å sette søkelys på de vanskelige, tabubelagte og marginaliserte historiene. Siden den gang har vekslende museer vært engasjert i et nettverk der man også har utfordret hverandre på å finne nye arbeidsformer og virkemidler og utvide sin samfunnrolle.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet og Hordaland fylkeskommune, og vises også på Árran lulesamisk senter i Tysfjord, flere steder utendørs i Vest-Agder og på Teknisk Museum i Oslo.

Last ned filer

Del dette med andre:
Bilde til: 1265_5

Bilde til: 1265_0

Brudd 2014

28. august 14 - 25. september 14

Aktiviteter

Bilde til: 1265_6
Bilde til: 
	Falstad skolehjem ca 1915.

	Foto: Bjerkan/Falstadsenteret.

Falstad skolehjem ca 1915.

Foto: Bjerkan/Falstadsenteret.

Bilde til: 
	Gutta på skauen, 1945.

	Foto: Norges Hjemmefrontmuseum.

Gutta på skauen, 1945.

Foto: Norges Hjemmefrontmuseum.

Bilde til: 
	 Foto av Anne Abmutsdatter Kurak, fra rasebiologisk forskningsrapport i 1932

 Foto av Anne Abmutsdatter Kurak, fra rasebiologisk forskningsrapport i 1932