bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Her er smittsom sykdom!

Utstillingen Her er smittsom sykdom! er produsert i forbindelse med 400-årsmarkeringen for det offentlige helsevesen.
Jubileumsutstillingen Her viser hvordan de epidemiske sykdommene har preget det offentlige helsearbeidet fra 1600-tallet til i dag. Utstillingsarenaen er den lille hospitalsalen, som er nyrestaurert for anledningen. Den gir en unik ramme for en utstilling som tematiserer isolasjonstiltak, helselovgivning, forskning, vaksinasjon og institusjonsbygging gjennom flere hundre år.
Del dette med andre:
Bilde til: 128_0

Bilde til: 128_0

Her er smittsom sykdom!

20. juni 05 - 1. september 05

Lepramuseet