bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Først og fremst barn

Asylbarna er først og fremst barn

Fotograf Rebecca Jafari fulgte barn og unge som søker asyl i et halvt år. Se glimtene fra hverdagen deres på Bryggens Museum.

Gjennom en periode på et halvt år har Jafari fulgt barn og unge som søker asyl. Prosjektet er en del av Redd Barnas arbeid for å øke forståelsen til asylbarn. Hun har fulgt ti barn som bor i tre ulike mottak på Østlandet.

Uavhengig av hvem som får bli eller ikke bli – vi må sørge for at disse barna får en god barndom mens de er her hos oss. Det skulle bare mangle, de er jo først og fremst barn, sier Jafari, som i over et år har arbeidet med prosjektet for Redd Barna.

Prosjektet hennes har resultert i en kampanje hos Redd barna som heter «Først og fremst barn» og bildene har blitt en fotoutstilling satt opp flere steder. Se bildene og les bildetekstene som er sitater fra barna.

http://www.abcnyheter.no/livet/2013/10/03/asylbarna-er-foerst-og-fremst-barn

Del dette med andre:
Bilde til: 
	Foto: Rebecca Jafari

Foto: Rebecca Jafari

Først og fremst barn

29. januar 15 - 8. mars 15

Bryggens Museum

Bilde til: 
	Foto: Rebecca Jafari

Foto: Rebecca Jafari

Bilde til: 
	Foto: Rebecca Jafari

Foto: Rebecca Jafari