bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Strilekrigen

250 år sidan strilekrigen

I april 1765 var det opprør blant strilane i Nordhordland. Stort skattetrykk og mistru til øvrigheita resulterte i at strilar i tusental reiste til Bergen for å protestera.  Utstillinga på Hordamuseet skildrar i korte drag bakgrunnen for opprøret, og korleis det gjekk.

Del dette med andre:

Strilekrigen

19. april 15 - 23. august 15

Hordamuseet

Bilde til: 1374_0
Bilde til: 
	Ulrik Frederik de Cicignon,  stiftamtmann i Bergen 1749–66.

Ulrik Frederik de Cicignon,  stiftamtmann i Bergen 1749–66.