bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Slaget på Vågen - en markering

En markering i Rosenkrantztårnet om Slaget på Vågen i 1665.

Slaget

I grålysningen den 2. august 1665 la engelskmennene sine skip i en bue ytterst på Vågen. Noen var rettet mot Bergenhus, noen mot skansen på Nordnes og resten mot de nederlandske skutene inne på Vågen. Avstanden mellom nederlenderne og engelskmennene var rundt 300 meter.

Klokken 6 åpent engelskmennene ild, og det hvite nøytralitetsflagget ble heist på Bergenhus. Da Ahlefledt fikk beskjed om at fire av hans soldater hadde mistet livet under engelskmennenes angrep, lot han likevel festningen ta del i kampen på nederlandsk side. Kampen varte i fire timer. Kruttrøyken fra festningen, og sterk sønnavind og regn, gjorde det vanskelig for engelskmennene å sikte inn kanonene. Velrettede salver og fra skansen på Nordnes, gjorde at de måtte kapitulere.

Kanonloftene

Denne etasjen ble bygget oppå kastellets murkrone og over det forhøyede østparti. Den eneste gang vi vet at kanonbatteriene var i aktivitet, var under slaget på Bergen Våg i 1665.

Del dette med andre:
Bilde til: 1400_1

Slaget på Vågen - en markering

15. juli 15 - 15. september 16

Rosenkrantztårnet


Program for 350-årsmarkeringen av Slaget på Bergen Våg 31. juli til 2. august 2015 se http://www.bergen1665.no.


Lørdag 1. august 2015


Kl. 11.00 Ordføreren i Bergen Trude Drevland, avduker opplysningsplate om slaget ved Kongestatuten på Bergenhus Festning.


Øyenvitneberetning om slaget ved Tryggve Fett.


Åpning av mindre utstilling (markering) i Rosenkrantztårnet.

 

Bilde til: 
	Slaget på Vågen

Slaget på Vågen

Bilde til: 
	Foto: Regin Hjertholm

Foto: Regin Hjertholm

Bilde til: 
	Kanon på kanonloftet

Kanon på kanonloftet