bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Historier fra våre liv

Mini-utstilling: Historier fra våre liv

Åtte ulike mennesker har diskutert seg frem til åtte ulike gjenstander de mener forteller viktige historier fra vår tid og fortjener en plass på fremtidens museum.

Utstillingen vises i kafeen på Bryggens Museum.

Bymuseets magasiner inneholder tusenvis av gjenstander og mange historier om levd liv. Historiske gjenstander gir kunnskap om fortidens mennesker. Noen er sjeldne og noen er tatt vare på fordi de er typiske for sin tid og sitt sted. Andre igjen er helt spesielle fordi de er knyttet til bestemte personer eller hendelser. Enten de er 50 eller 500 år gamle har museumsgjenstander gjerne en spesiell betydning: De er ekte, de var til stede; de ble sett og brukt i en verden som ellers er tapt for oss.

Men hva med samtiden? Hvilke gjenstander og historier bør vi bevare fra vår egen tidsperiode? Bymuseet i Bergen har invitert byens befolkning inn til å mene noe om dette. Vi har samlet ulike grupper med mennesker til diskusjon om hvilken gjenstand de mener kan fortelle noe viktig om våre liv og vår tid. I denne mini-utstillingen som finner sted i kafeen på Bryggens Museum finner du åtte av de utvalgte gjenstandene med kort beskrivelse og begrunnelse. Gruppene som har deltatt i prosjektet varierer fra 6. klassinger til «gymdamer» med snittalder på over 80 år.

Utstillingen er åpen for publikum fra fredag 13. november. Sluttdato er ikke satt da vi ønsker å beholde dette fokuset over en tidsperiode og å engasjere nye grupper til å mene noe og å få sine gjenstander stilt ut .

Del dette med andre:
Bilde til: 
	Hack it - mini utstilling: Historier fra våre liv

Hack it - mini utstilling: Historier fra våre liv

Historier fra våre liv

13. november 15 - 14. mai 16

Bryggens Museum

Bilde til: 
	Bryggens Museum, foto: gsfoto

Bryggens Museum, foto: gsfoto

Bilde til: 
	Gullskoen museumskafe, foto: gsfoto

Gullskoen museumskafe, foto: gsfoto