bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Ikke bare laks og pølser

Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år

- en kulturhistorisk vandreutstilling

Fortellingen om det 20. århundrets norsk-tyske forbindelser inneholder alle de klassiske elementene som hører til en ekte romanse: Beundring, kjærlighet, uenighet, misforståelser, samarbeid, motsetninger og fornyelse. Denne romansen ble ettertrykkelig brutt som følge av Andre Verdenskrig. Tiden som fulgte etter krigen har vært preget av både hat og istid - normaliseringsprosessen har tatt lang tid.

Gjennom dette prosjektet, som består av utstilling og en omfattende bok, vises disse elementene både gjennom et historisk perspektiv, fordelt over tiårsperioder, og i et tematisk pespektiv, flettet inn i emner som kunst, kultur, politikk, industri, næringsliv, teknikk, vitenskap, utdannelse, natur, miljø, sport, hverdag og underholdning.

Presentasjonen veksler mellom å være vitenskapelig, humoristisk, ironisk og lekende – og byr på mange overraskelser!

Prosjektet viser at Norge og Tyskland har stått – og fremdeles står – hverandre nærmere enn vi trodde vi visste.

Les mer på utstillingens nettside!

Skoleoppgaver

Del dette med andre:
Bilde til: 207_1

Bilde til: 207_0

Ikke bare laks og pølser

18. mars 06 - 23. april 06

Bryggens Museum