bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Innlagt ved Hadamar sykehus

Utstillingen “Innlagt ved Hadamar sykehus” handler om drapene på flere hundre tusen psykisk syke, funksjonshemmete og andre som Nazi-Tyskland oppfattet som mindreverdige og unyttige inidivider. Staten etablerte i 1940 og 1941 seks nye eutanasisentre – sykehus der formålet var å ta livet av pasientene. Sykehuset Hadamar var ett av disse.

Fra 1940 til 1945 ble over 200.000 barn og voksne drept som en del av de nasjonalsosialistiske eutanasiprogrammene. Omlag 70.000 ble drept i gasskamrene på sykehusene, mange ble sultet i hjel og døde av underernæring, og igjen mange døde av gift og medikamentoverdoser.

Utstillingen er laget av Landeswohlfahrtsverband Hessen i Tyskland og presenteres i Bergen som et samarbeid mellom Bymuseet i Bergen og Prosjekt Felles Framtid. Uloba, som er et andelslag for funksjonshemmete, presenterer i tillegg åtte plansjer som stiller spørsmål om arven fra Hadamar i dagens Norge.

Del dette med andre:
Bilde til: 272_0

Innlagt ved Hadamar sykehus

9. februar 07 - 15. april 07

Bryggens Museum