bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Miss Landmine 2007

Miss Landmine 2007 er et norsk-angolansk kunstprosjekt i grenselandet mellom politikk og humanitært arbeid. På en dristig og utfordrende måte setter prosjektet søkelys på det globale landmineproblemet, med virkemidler fra vår egen forestillingsverden om verdien av skjønnhet og vellykkethet. Utstillingen vises med dette for første gang i Norge, og er spesielt tilrettelagt for Lepramuseet St. Jørgens Hospital av kunstneren bak Miss Landmine 2007, Morten Traavik.

Utformet som en missekonkurranse for kvinnelige landmineofre i Angola, et av verdens mest landminelagte land, tar Miss Landmine 2007 opp et internasjonalt landmineproblem. Samtidig beveger prosjektet seg i et etisk minefelt der begreper som skjønnhet, annerledeshet og vellykkethet blir utfordret. Med lekker design og forførende billedspråk, utfordrer utstillingen oss til å reflektere over landmineofrenes tragedie, men også over våre egne stereotypier om kjønn, fattigdom, hudfarge, offerroller og funksjonshemninger.

 

Miss Landmine er et tankevekkende møte mellom det gamle leprahospitalet St. Jørgen og en moderne fortelling om stigmatisering og marginalisering i andre deler av verden. De 10 missekandidatene presenteres med bilder og bakgrunnshistorie, og det vil også bli anledning til å stemme på sin favorittkandidat.

 Se også Miss Landmines egne sider:

 
Del dette med andre:
Bilde til: 299_1

Bilde til: 299_2

Miss Landmine 2007

27. mai 07 - 31. august 07

Lepramuseet

Bilde til: 299_0