bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Gud skapte - Linné ordnet

Carl von Linné 300 år


23. mai er det 300 år siden Carl von Linné ble født. Linnéjubileet markeres på  Damsgård Hovedgård med blomster fra Linné i hagen og egen utstilling inne i hovedgården.


Linné var systematikeren som ville ordne alle levende arter i grupper, fra de minste til de største, i en rangorden fra den enkelte art til familier og klasser. Han mente at naturalhistoriens to viktigste oppgaver var inndeling og navngivning – divisio et denominatio.

Navnegivningen var en måte å systematisere alle levende vesener på. Systemet var basert på to latinske ord, det første for slekten og det andre for arten. I løpet av sin levetid rakk Linné å navngi rundt 12 000 planter og dyr.

Gjennom det såkalte seksualsystemet klassifiserte han planter i slekter og klasser i forhold til pollenbærernes utseende, antall og plassering. Dette var også det mest berømte kapittelet i hans Systema naturae, Naturens system, som utkom første gang i 1735. Linné fikk anlagt den gamle barokkhagen ved Universitetet i Uppsala slik at den fungerte som en lærebok i hans seksualsystem. Han underviste studenter og interesserte besøkende ved hjelp av levende vekster i hagen, og også med herbarier, mineraler og utstoppede dyr inne i husets forelesningssal.

Linné var kjent som en fremragende formidler. Blant studentene hans finner vi to bergensere som vi også møter i utstillingen: apoteker Johan Carl de Besche og den senere botanikkprofessor Martin Vahl.


I sommerens utstilling på Damsgård Hovedgård kan du møte Linné både i hagen og i egen utstilling inne i hovedgården. Alle besøkende inviteres også til å lage sitt eget herbarium, i beste tradisjon fra Linné!


 

Se også den offisielle siden for Linnéjubileet:

Del dette med andre:
Bilde til: © KVA© KVA

Bilde til: 301_2

Gud skapte - Linné ordnet

23. mai 07 - 2. september 07

Damsgård Hovedgård

Bilde til: Illustrasjon av skogsbingel fra Sponsalia Plantarum (1750) som viser plantenes forplantning. Denne illustrasjonen pryder i dag den svenske hundrelappen.Illustrasjon av skogsbingel fra Sponsalia Plantarum (1750) som viser plantenes forplantning. Denne illustrasjonen pryder i dag den svenske hundrelappen.