bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Tutankhamons Garderobe

Fra 27. oktober viser Bryggens Museum den storslåtte utstillingen Tutankhamons Garderobe, med rekonstruksjoner av den berømte faraoens klær. Opplev en til nå nesten ukjent del av verdens mest berømte arkeologiske funn! 


Tutankhamon – navnet er omgitt av en aura av mystikk, og assosieres med umåtelig rikdom! Den unge faraoen Tutankhamon ble gravlagt i Kongenes Dal i Egypt for over 3300 år siden. I 1922 ble graven gjenfunnet, fylt til randen av skatter, og regnes som tidenes arkeologiske funn. Få er klar over at det blant gjenstandene var hundrevis av tekstiler. En over 3000 år gammel fyrstelig garderobe er helt uten sidestykke, en uvurderlig skatt i seg selv.


Tekstilforskere har gjenskapt et utvalg av plaggene fra graven, og resultatet blir vist i den storslåtte utstillingen Tutankhamons Garderobe. Utstillingen omfatter alt fra prangende, perlebroderte og gulldekorerte seremoniplagg til underklær og sokker. Originalplaggene er dessverre for skjøre til å inngå i utstillingen, men rekonstruksjonene gir et vel så godt bilde av faraoens klær, slik de engang var.


Mens de fleste utstillinger om Tutankhamon har fokusert på hans død og begravelse, kaster denne utstillingen lys over Tutankhamon slik han fremsto da han levde. Utstillingen har vært verden rundt, og har fått mye oppmerksomhet og omtale.


Det er utarbeidet et eget undervisningsopplegg for utstillingen (lenke nederst).


Etter nyttår vil vi arrangere egne aktivitetsdager og -kvelder for barnefamilier.


Del dette med andre:
Bilde til: 371_0

Bilde til: 371_2

Tutankhamons Garderobe

27. oktober 07 - 25. februar 08

Bryggens Museum

Bilde til: 371_1