bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Slik skriver vi

Fra søndag 18. november er utstillingen ”Slik skriver vi” åpen for publikum i Bergen Skolemuseum. Utstillingen handler om skriving i skolen fra 1739 og fram til i dag. Her reiser vi spørsmål omkring hvilke tanker som har lagt til grunn for skriveopplæringen til ulike tider.


Da allmueskolen ble etablert i 1739 var det kun lesing og kristendom som var obligatoriske fag. Skriving var frivillig, og foreldrene måtte betale ekstra dersom de ønsket at barna skulle lære å skrive på skolen. I løpet av 1800-tallet ble den norske befolkningen skrivefør.

Den estetiske siden ved skriveopplæringen spilte lenge en stor rolle. Skjønnskriften ble tidlig på 1900-tallet satt under press av leger og kunstnere, og resultatet av ”skriftreformasjonen” ble formskriften. Denne skulle være mer barnevennlig enn skjønnskriften til da hadde vært.

I dag skriver vi kun ca. 10 % av alt vi skriver for hånd. Det har blitt gjort forsøk med å la barna begynne skriveopplæringen på pc, og først i 3. klasse har disse elevene fått systematisk håndskriftopplæring.


Med utstillingen følger også et undervisningsopplegg som retter seg mot barneskolen. Her vil elevene blant annet få prøve seg både med tavle og griffel og med penn og blekk i et klasseromsmiljø fra tidlig 1900-tall.

Del dette med andre:
Bilde til: 44

Slik skriver vi

18. november 07 - 1. april 08

Bergen Skolemuseum