bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Naboskap - utstilling av samtidskunst


Tittelen "Naboskap" henspeiler på utstillernes adresser. De bor alle i Sandviken, og er dermed naboer både med hverandre og med Gamle Bergen Museum. Én av dem bor sågar i et av museets hus.


Det er dessuten en tydelig forbindelse mellom kunstnernes bosteder og Gamle Bergens bebyggelse: Alle kunstnerne bor i gamle hus, noen av dem svært gamle, som de med til dels små midler og med stor egeninnsats har satt i stand til fullverdige boliger og arbeidssteder.


I utstillingen presenteres de ulike husene kortfattet med bilder og tekster.


Sentralt står likevel kunstverkene. I Gamle Bergens lille, men lyse og vennlige utstillingslokale i huset med butikk og informasjon, gis det rom for et fint tverrsnitt av teknikker og uttrykksformer. Representert i utstillingen er både maleri, grafikk, fotografi og skulptur. Alle arbeidene er til salgs.


Utstillere er:

Stig Rostrup Christiansen, Breiviksveien 23 (maleri)

Torill Nøst, Nyhavnsbakken 3 (foto)

Kurt Johannessen, Nyhavnsbakken 3 (lakktrykk)

Synneva Heradstveit, Elsesro 24 (akvarell)

Inger Marit Saastad, Sandviksbodene 19 (maleri)

John Audun Hauge, Sandviksbodene 19 (skulptur)

Olav Herman-Hansen, Fjellveien 22 (akvarell og grafikk)


Utstillingskurator er billedkunstneren Øyvind Johnsen.

Del dette med andre:
Bilde til: 505_3

Bilde til: 505_6

Naboskap - utstilling av samtidskunst

14. juni 08 - 7. september 08

Gamle Bergen

Bilde til: 505_0
Bilde til: 505_1
Bilde til: 505_2
Bilde til: 505_4
Bilde til: 505_5