bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Kulturminner på spill

I 2009 markerer vi Kulturminneåret i Norge. Hensikten er å vise mangfoldet av kulturminner, og verdien av å drive kulturvern. Men hva er egentlig et kulturminne? Hvilke hus må bevares, og hvilke kan vi gi slipp på?

 

I forbindelse med denne utstillingen kan du oppleve et hus satt sammen av slike løse bygningsdeler, fra kulturminner som er tapt for alltid. Hva er det egentlig vi har bevart?

De fleste er enige i at det er viktig å bevare kulturminner på en så god måte at også våre etterkommere kan få glede av dem. Likevel settes kulturminnene i Bergen på spill. I katastrofeåret 2008 ble flere av byens fineste sjøboder totalskadd av brann. Også i 2009, 2010 og 2011 kommer historiske bygninger i Bergen til å forsvinne. Noen blir rammet av plutselige ulykker, noen blir vanskjøttet av sine eiere for å drive frem en rivningstillatelse, enda noen blir ofret gjennom politiske vedtak og nye reguleringsplaner.

I utstillingen kan du selv sette historiske verdier over styr, eller velge å bevare dem. På et 6 x 6 meter stort spillebrett kan du velge å bygge ut eller bevare kulturminner fra Vestre Torggate til Bontelabo, fra Damsgård Hovedgård til Sandviken. Velkommen til en uvanlig spillopplevelse på Bryggens Museum!

 

 

I forbindelse med dette huset er det også laget digitale fortellinger om tapte kulturminner. Følg lenkene under til kulturminneårssatsningen på nett, digitaltfortalt.no

 

Del dette med andre:
Bilde til: 636_1

Bilde til: 636_0

Kulturminner på spill

1. juli 09 - 31. desember 09

Bryggens Museum

Bilde til: 636_2