" />

bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Uhørte stemmer og glemte steder

Utstillingen Uhørte stemmer og glemte steder - fortellinger fra utviklingshemmedes historie ønsker å bringe fram et mangfold av stemmer som forteller om livssituasjonen og mulighetene for mennesker med utviklingshemming før og nå.

 

 

I tiårene etter 2. verdenskrig bodde flere tusen mennesker på institusjoner rundt om i landet med samlediagnoser som åndssvak og psykisk utviklingshemmet. Mange bodde der i store deler av livet, ofte langt borte fra familie og venner. På 1990-tallet ble institusjonsomsorgen bygget ned, og beboerne skulle integreres i nærmiljøet der de kom fra. Som en følge av denne reformen fikk mange mennesker nye boformer og andre muligheter for livsutfoldelse, men også nye utfordringer.

 

Dette er en del av vår nære historie som har berørt mange mennesker, men som i liten grad har vært dokumentert og formidlet. Utstillingen har som mål å bringe frem steder og stemmer som ikke før har vært synlige eller kommet til orde i offentligheten i særlig grad. I denne utstillingen vil derfor både utviklingehemmede selv, pårørende og tidligere institusjonsansatte komme med sine personlige fortellinger. Gjennom disse fortellingene, film, fotografier og tekst får man møte enkeltpersoner og steder som til sammen danner et bilde av tidligere tiders institusjonsliv og gir glimt fra hverdagen til mennesker med utviklingshemming i dag.

 

Vandreutstillingen ”Uhørte stemmer og glemte steder” er en del av et større dokumentasjons- og formidlingsprosjekt som har utspring i et nasjonalt nettverk for museer som arbeider innefor feltet medisinsk historie. I flere år har de fem museene Sør-Troms Museum avd. Trastad Samlinger, Emma Hjorth Museum og Dokumentasjonssenter, Nasjonalt medisinsk museum/Teknisk Museum, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Bymuseet i Bergen arbeidet med å samle inn informasjon, og siden november 2008 har nettstedet www.institusjon.no vært i drift. I september 2009 åpnet utstillingen på Emma Hjorth Museum i Bærum, og den har siden vært vist også hos Nasjonalt medisinsk museum og hos Sør-Troms Museum .

 

Prosjektet ”Uhørte stemmer og glemte steder” er finansiert med støtte fra ABM-utvikling og Helsedirektoratet. Vi har også samarbeidet med organisasjonen SOR (Samordningsrådet for arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemning) om en utstillingskatalg. Katalogen er en spesialutgave av deres tidsskrift SOR Rapport, som utgis seks ganger i året, og innholder bl.a. Marte Wexelsen Goksøyrs appell «Jeg ble integrert i barnehagen, de andre bare begynte», og et intervju med Jorunn Mjøs som i løpet av de 32 årene hun har arbeidet på Vestlandsheimen har opplevd oppbygging, avvikling og utflytting fra institusjonen.

Del dette med andre:
Bilde til: Musikkundervisning på Helgeseter i 1954.
Foto: HelgeseterMusikkundervisning på Helgeseter i 1954. Foto: Helgeseter

Bilde til: 713_4

Uhørte stemmer og glemte steder

22. mai 10 - 31. august 10

Lepramuseet

Bilde til: Åpning av barnepaviljong på Vestlandsheimen i 1962. Bergens Tidende skriver 4. mai at den nye barneavdelingen er tatt i bruk og at byggetrinn 1 av Vestlandsheimen skal være ferdig høsten 1963.

Fra klipparkivet på Emma Hjorth museum og dokumentasjonssenter.Åpning av barnepaviljong på Vestlandsheimen i 1962. Bergens Tidende skriver 4. mai at den nye barneavdelingen er tatt i bruk og at byggetrinn 1 av Vestlandsheimen skal være ferdig høsten 1963. Fra klipparkivet på Emma Hjorth museum og dokumentasjonssenter.
Bilde til: Nordnes verksteder er et av stedene som presenteres i utstillingen.Nordnes verksteder er et av stedene som presenteres i utstillingen.
Bilde til: 713_3