bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Anne Pedersdatter - en heksehistorie

Den 7. april 1590 ble presteenken Anne Pedersdatter ført opp til Galgebakken på Nordnes og brent som heks. Hun var anklaget for å ha tatt livet av seks mennesker, deriblant et barn, skadet husdyr og avlinger, ødelagt et pæretre så det ikke bar frukt, brukt sin tjenestepike til å ri på til sabbat, og vært med på djevelske sammensvergelser med det mål å ødelegge Bergen med brann og oversvømmelse.

Anne var en av de rundt 300 menneskene som ble henrettet for trolldom i Norge.  De fleste ofrene for hekseprosessene tilhørte de lavere lag av samfunnet og har etterlatt seg få skriftelige spor. Anne Pedersdatter derimot tilhørte de privilegerte.  Hun var gift med forfatteren og presten Absalon Pedersønn Beyer, venninne med slottsfruen Helvig Hardenberg og deltok ofte på tilstelninger sammen med byens adel. Hvordan kunne en kvinne i hennes posisjon bli dømt for trolldom?

Annes dramatiske skjebne har gjennom århundrene inspirert regissører og forfattere, og fortsetter å fascinere den dag i dag.

Utstillingen gir et innblikk i prosessen mot henne og i tiden hun levde i. En brytningstid hvor den protestantiske kirke erstattet den katolske og hvor renessansen og reformasjonens ideer nådde Norge. Utstillingen er lagt til renessanserommet Helvigs kammer i Rosenkrantztårnet. Anne ble gjennom sin mann godt kjent med Rosenkrantztårnet og resten av Bergenhus. De var en del av omgangskretsen til slottsherren Erik Rosenkrantz , byggeren av tårnet, og hans frue Helvig Hardenberg. På Bergenhus deltok hun på fester, tilstelninger og utviklet etter hvert et nært vennskap med Helvig. Det er egnet sted for å fortelle hennes historie.

Velkommen inn i Annes verden. En verden av nyvinninger, oppdagelser, intriger og trolldom.

Del dette med andre:
Bilde til: 
	Slottsherren Erik Rosenkrantz , byggeren av Rosenkrantztårnet, var en del av Annes nære omgangskrets.

Slottsherren Erik Rosenkrantz , byggeren av Rosenkrantztårnet, var en del av Annes nære omgangskrets.

Bilde til: 
	Domsdokumentet der Anne dømmes til døden som heks i 1590. (Avskrift fra Rigsarkivet i København)

Domsdokumentet der Anne dømmes til døden som heks i 1590. (Avskrift fra Rigsarkivet i København)

Bilde til: 723_0
Bilde til: 
	Utstillingen om Anne Pedersdatter er en spennende opplevelse i Rosenkrantztårnet.

Utstillingen om Anne Pedersdatter er en spennende opplevelse i Rosenkrantztårnet.