Håkonshallen 750 år

Internasjonal konferanse om Håkonshallen

Håkonshallen 750 år: Kongebolig og nasjonalmonument


I forbindelse med Håkonshallens 750-årsjubileum arrangerer Senter for middelalderstudier ved Universitetet i Bergen en internasjonal fagkonferanse på Bryggens Museum 8. og 9. september.

 

 

I de skriftlige kildene er Håkonshallen for første gang nevnt 11. – 14. september 1261. Da ble bryllupet og kroningen til kong Håkon Håkonssons sønn Magnus feiret i hallen. Dette var kongens hovedresidens på 1200-tallet, og på tross av endringer og ødeleggelser gjennom hundreårene, framstår den restaurerte hallen som et sentralt minnesmerke over det norske kongedømmet i middelalderen.

Konferansens mål er å behandle ulike aspekter ved bygningen og hele det kongelige anleggets historie fram til i dag. Hallens arkitektur, dens administrative og symbolske rolle samt funksjon som sentrum for det kongelige hoff og hoffkultur, vil bli behandlet og diskutert i et bredere internasjonalt perspektiv. Dette gjelder også hallens moderne rolle som nasjonalsymbol og idéen om middelalderen som historisk epoke.

 


PROGRAM

Konferansen vil bli holdt på Bryggens Museum. Hvert innlegg vil vare ca 40 minutter etterfulgt av 20 minutters diskusjon. Innleggene og diskusjonen vil foregå på engelsk, og konferansen er åpen for alle interesserte.

 

Torsdag 8. september
14.45-15.00: Åpning av konferansen ved Universitetet i Bergens rektor, professor Sigmund Grønmo.

15.00-15.15: Anne Ågotnes: An Introduction to King Håkon's Hall - managing our cultural heritage building.

15.15-16.15: Zoe Opacic: Fit for a King: Håkonshallen and contemporary royal residences.

16.15-17.15: Alf Tore Hommedal: Archaeological investigations at King Håkon's Hall.

17.15-17.30: Break

17.30-18.30: Derek Keene: Capital cities in Earlier Medieval Europe

 

Fredag 9. september
10.00-11.00: Knut Helle: The political centre of the high medieval Norwegian kingdom.

11.00-12.00: C. Stephen Jaeger: Civility, courtesy and treachery: the double life of royal courtiers.

12.00-13.30: Break

13.30-14.30: Sverre Bagge: The royal court in Norway in the thirteenth century.

14.30-15.30: Geir Atle Ersland: The castle as a military stronghold 1100 - 1700.

15.30-15.45: Break

15.45-16.45: Sir David Wilson: Norwegian national romanticism, an outsider's view

16.45-17.45: Marco Trebbi: Some aspects of the 19th and 20th century restoration ideas and practices


 

 

Konferansen er eit samarbeid mellom Jubileumskomiteen for Håkonshallens 750-årsjubileum og Universitetet i Bergen, og fokus er rettet mot Håkonshallen som kunstverk og historisk minnesmerke - og som nasjonalt symbol i det 19. og 20 århundre.