Håkonshallen 750 år

Lines converging at a distance

I forbindelse med Håkonshallens 750-årsjubileum har Bymuseet i Bergen i samarbeid med kunstner Trond Lossius satt opp en lydinstallasjon i Håkonshallens festsal.

 

Håkonshallen er et arkitektonisk særpreget bygg med en lang historie. Lydinstallasjonen "Lines converging at a distance" er et bestillingsverk til jubileet, og er en stemningsmessig kontemplativ fargelegging av hallen. Den inviterer publikum til å bruke mer tid i salen og gjerne sette seg ned for å ta inn over seg kvalitetene i rommet og lyden.

Lydmaterialet er basert på opptak med Bergen Barokk, blant annet av sangen "Ex te lux oritur o dulcis Scocia" som ble komponert til feiringingen i av bryllupet mellom kong Eirik Magnusson og prinsesse Margareta av Skottland i Håkonshallen i 1281. Dette er det eldste manuskript med verdslig musikk som er bevart fra Norge. Lydopptakene er videre bearbeidet og abstrahert, og avspilles over et multi-kanal høytaler-oppsett slik at lydens romlige og skulpturelle kvaliteter er i dialog med arkitekturen.

 

Trond Lossius er en lyd- og installasjonskunstner basert i Bergen. Arbeidet er støttet av Bergen kommune og BEK - Bergen senter for elektronisk kunst.

 

Bilde til: Foto: Regin HjertholmFoto: Regin Hjertholm