bymuseet i bergen opplevelser | utstillinger

Kystlandskap

En reise i det vestnorske kulturlandskap.

 

Utstillingen "Kystlandskap" viser utvalgte bilder fra Hordaland, med hovedfokus på Nordhordland. De fleste bildene er tatt gjennom de siste par årene.

Alle bildene er tatt i digitalt format og retter fokus mot spor etter menneskers virksomhet, slik man kan finne dem til forskjellige årstider når man ferdes langs veiene i fylket vårt.

Her er det særlig lagt vekt på detaljer, farger og gjennomarbeidede billedkomposisjoner. Ideen har vært å dokumentere sporene etter fortiden i nåtiden ved å vise detaljer som hver for seg indirekte forteller en historie om menneskene i nåtiden gjennom sporene fra fortiden.            

 

Hans Kristian Bukholm 

Hans Kr. Bukholm er fotograf og dokumentarfilmmaker og har arbeidet med lokal kulturberging gjennom mange år. I 2007 ble han utnevnt til statsstipendiat etter langvarig arbeid med fotografering av kystmiljø, kulturhistoriske filmopptak og lydopptak med eldre informanter.

 

Del dette med andre:
Bilde til: 888_1

Bilde til: 888_0

Kystlandskap

23. oktober 11 - 29. januar 12

Hordamuseet

Bilde til: 888_2
Bilde til: 888_3
Bilde til: 888_4