bymuseet i bergen informasjon | om bymuseet

Strategiplan

Bymuseet i Bergen har vedtatt en strategiplan for perioden 2013-2018. Her kan man lese om våre visjoner, ambisjoner og prioriteringer for denne femårsperioden.

 

 

Bymuseets visjon er: Bymuseet - Bergens kulturarv fra fortid til framtid.

For å supplere det vedtektsfestedeformålet, er det nedfelt nøkkelverdier for virksomheten, formulert slik:

Bymuseet skal være attraktivt og åpent
Museet skal møte publikum i byens mest spesielle bygninger og anlegg. Museet skal også være samfunnsengasjert og tydelig i de levende byrommene som gjør Bergen til en spesiell opplevelse. Kunnskapskilden museets utgjør, skal være lett tilgjengelig gjennom IKT.

Bymuseet skal være deltakende og modig
Museet skal ha en ambisiøs og ansvarlig plass i de nye nasjonale nettverkene. Museet skal samarbeide med museer og kulturinstitusjoner i Bergen for å løse lokale oppgaver, og museet skal være en interessant samarbeidspart for frivillige og for byens nærings- og organisasjonsliv.

Bymuseet skal være viktig og aktuelt
Museets fagmiljøer skal gis rom til utvikling og forskning. Arbeidet som utføres av museets ansatte skal oppleves som verdifullt, for den enkelte og for omverden. Museet skal ha et aktivt forhold til sine
bidragsytere, og rollen som kulturminneforvalter, dialoginstitusjon og rådgivningsorgan skal fylles med engasjement og virkelyst.

 

Last ned filer

Del dette med andre: