bymuseet i bergen samlingene | j. l. lostings lepraatlas

J. L. Lostings lepraatlas

Johan Ludvig Losting (1810-1876) illustrerte Atlas Colorié de Spedalskhed, som fulgte Daniel Cornelius Danielssen og Carl Wilhelm Boecks monografi "Om Spedalskhed" i 1847.

J.L. Lostings lepraatlas
Se bildeserien

Lostings illustrasjoner er unik dokumentasjon av pasientene på St. Jørgens Hospital i 1840-årene. Illustrasjonene fra obduksjoner og mikroskopiske undersøkelser ble ansett for å være banebrytende da de ble publisert.

Del dette med andre:
Bilde til: 153_0