bymuseet i bergen informasjon | om bymuseet

Om Bymuseet

1. juli 2005 fikk Bergen et nytt museum da Bymuseet i Bergen overtok driften av mange av byens museer. Etter at også Hordamuseet ble en del av Bymuseet fra 1. januar 2007, forvalter museet over 120 bygninger og gir museumsopplevelser til over 170 000 besøkende i året, med omlag 60 årsverk og et budsjett på rundt 35 millioner kroner.  Museet fanger ulike aspekter av Bergens fascinerende byhistorie, fra kongelige festlokaler i Håkonshallen til stuslige rom på leprahospitalet St. Jørgen. Det store middelaldermaterialet etter de arkeologiske utgravningene på Bryggen, hele det rekonstruerte bymiljøet i Gamle Bergen, utstillingene og frilufsmuseet på Hordamuseet, herskapsboligen på Alvøen, lystgården Damsgård, Bergen Skolemuseum i den gamle latinskolen og den unike brannhistoriske samlingen til Bergen Brannhistoriske Stiftelse - sammen skal disse museene bli mer enn de har vært hver for seg.

Etableringen av Bymuseet i Bergen er en del av den nasjonale museumsreformen, som har som mål å bygge større administrative og museumsfaglige enheter i museumssektoren. Bymuseet i Bergen er blant de mest ambisiøse reformerte museene i landet, og både ansatte og eierstyrer har lagt ned et betydelig arbeid. Målsetningen med samordningen er:

  • En hensiktsmessig drift av museene og deres eiendommer i regi av kompetente fagmiljøer.

  • En videreføring og styrking av museenes respektive fagmiljøer innenfor en større institusjonell ramme.

  • En frigjøring av ressurser til faglig arbeid gjennom administrativ effektivisering.

  • En sterk samarbeidspartner for skoleverket, reiselivsnæringen og byens forsknings- og utdanningsintsitusjoner.


Hvordan vil publikum merke samordningen?

Til tross for en omfattende omorganisering vil publikum fremdeles oppleve de ulike arenaene i Bymuseet som separate museer. Navn, logoer og institusjonsprofilen for øvrig blir videreført innenfor den nye driftsmodellen. Museet vil imidlertid få én forretningsadresse og ett telefonnummer, drive en samordnet markedsføring og se sin publikumsrettete virksomhet i sammenheng. På sikt vil dette bety flere spennende utstillinger og en bredere formidlingsstrategi innenfor både museets opprinnelige spesialfelt og byhistorie generelt.


Hva er ambisjonene for Bymuseet i Bergen?

Bymuseet i Bergen blir et av landets største kulturhistoriske museer og forventes å ha en sentral plass i det nasjonale museumslandskapet. Det skal ha stor kompetanse på bygningsvern og formidling, i tillegg til spesialkompetanse innenfor by- og bygningshistorie, middelarkeologi, medisinsk historie, skolehistorie og andre fagfelt som knytter seg til museets samlinger. I tillegg skal Bymuseet satse på digital formidling, med vekt på tilgjengeliggjøring av samlingene. Bymuseet i Bergen skal også ha et nært forhold til byens forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Samarbeidet skal komme publikum til gode i form av en bred forskningsformidling og en faglig variert formidling av museets samlinger. Omorganiseringen skal også effektivisere kontakten med brukerne. Det opprettes bl.a. en felles skolekontakt, og brukerne i skolen forventes å kunne hente gevinster av samordningen allerede til høsten.
 

Ønsker Bymuseet i Bergen å drive et brannmuseum i den gamle brannstasjonen når ny Brannstasjon står ferdig på Nygårdstangen i 2007?
 

Bergen Brannhistoriske Stiftelse har Europas flotteste samling av historisk brannvernutstyr, og avviklingen av den historiske brannstasjonen i sentrum gir Bergens kulturliv en unik sjanse. Ingenting har preget byens utseende som vår dramatiske brannhistorie, og brannstasjonen er på mange måter selve hjertet i vår byhistorie. Bymuseet mener allmennheten må ha tilgang til disse verdiene. En må legge til rette for at den historiske kompetansen som finnes i dagens brannkorps, fortsatt knyttes til denne genuine formidlingsarenaen. Bymuseet arbeider for en realisering av et brannhistorisk museum i Brannstasjonen, som vil kunne bli et fantastisk tilskudd i opplevelsen av det historiske Bergen.

Del dette med andre:
Bilde til: 160_0


Museets postadresse:

Bymuseet i Bergen


Postboks 4052 Sandviken


5835 Bergen


 


Telefon: 55 30 80 30 


E-post: post@bymuseet.no

 


Museets direktør er Marianne L. Nielsen.