bymuseet i bergen informasjon | om bymuseet

Styret for Bymuseet

Bymuseet i Bergen er en stiftelse som overtok driften av mange av byens kulturhistoriske museer 1. juli 2005.  Styret er stiftelsens høyeste organ, og i tillegg er det et representantskap der de opprinnelige stifterne samt andre samarbeidsparter er representert.

Styret består i 2015 av:

Valgt fra representantskapet:
Janicke Runshaug Foss (leder)
Sven Skorpholm
Agnar Sandmo

Valgt fra ansatte:
Berit Eggen Solstad
Nina Moldskred

Valgt fra kommunen:
Arent Kragh
Siw-Anita Lien

Valgt fra fylkeskommunen:
Arvid Nilssen

 

 

Del dette med andre: