bymuseet i bergen museene | bergen skolemuseum

Bergen Skolemuseums Venner

Bergen Skolemuseums Venner er en støtteforening for Bergen Skolemuseum.

Venneforeningens styre består av:

Leder: Svein Haukaas
Nestleder: Egil Ertresvaag
Kasserer: Elisabeth Hunsrød
Sekretær: Bjørg Myhrvold
Styremedlem: Eldbjørg Kortsen
Varamedlemmer:  Margit Hollekve og Oddbjørg Høgset
 

Venneforeningens historikk

Etter at skolestyret i Bergen den 20. januar 1986 godkjente vedtekter for Bergen Skolemuseum, ble venneforeningen stiftet den 11. juni samme år. Midler som gjennom årene var gitt til museumsarbeidet, ble overført til foreningen. Det forelå også et betydelig antall skolehistoriske gjenstander som bl.a. tidligere rektor, Peder Heen hadde tatt vare på, og disse ble overført til Christi Krybbe skoler der skolemuseet ble lokalisert og offisielt åpnet i 1989. Peder Heen var også den drivende kraft i museumsarbeidet de første årene.


Men bare et par år senere måtte museet flytte ut fra Christi Krybbe, og gjenstandene ble lagret på forskjellige steder i byen. Utover på 90-tallet fremsto venneforeningens styre som Bergen Skolemuseums reelle instans for å få reetablert museet, og det ble foreslått at museet måtte få sin endelige plassering i den gamle Latinskolen. Etter et omfattende utredningsarbeid, der også venneforeningen var representert, vedtok så Bergen bystyre i 1999 at Latinskolen skulle nyttes til dette formålet, og den offisielle gjenåpning av museet fant sted 21. november 2003. (Se også Historikk på hovedsiden).

 

Styret vedtok våren 2006 at foreningen skulle starte arbeidet med en skriftserie om aktuelle skoletemaer, og allerede i desember samme år ble det første skriftet gitt ut: Legemlig straff i skolen (”Prylestraffen”).
 

Senere er utkommet:
2007: Skolehagene i Bergen
2009: ”Etaren”. Skolebespisningen i Bergen
2011: Skolen i Våkendalen
2012: Skolene i Bergen under 2. verdenskrig
2014: Latinskolen


Følgende har vært styreledere for venneforeningen:

1986 - 1988: Peder Heen

1989 - 1992: Torstein Sletten

1993 - 1995: Roald Danielsen

1996 - 2003: Ingri Linde

2004: Martin A.E. Andersen

2005 - 2008: Per Moland

2009 - : Svein Haukaas

 

Del dette med andre:
Bilde til: 289_0
Bilde til: 289_1
Bilde til: 289_2
Bilde til: 289_3
Bilde til: 289_4


Kontaktinformasjon:

Elisabeth Hunsrød: Elisabeth.Hunsrod@bergen.kommune.no

 


Venneforeningens nyeste hefte "Latinskolen" ble lansert på Skolemuseet tirsdag 19. mars 2012. Heftet koster kr 100 og kan kjøpes på museet.