bymuseet i bergen museene | lepramuseet

Tekstarkiv

Her finner du flere av de sentrale kildene til leprahistorien og litt fra selve institusjonshistorien.