bymuseet i bergen museene | lepramuseet

Gjenstander

Lepramuseet St. Jørgens Hospital forvalter De medisinsk-historiske samlinger i Bergen. Her finnes gjenstander fra det gamle institusjonslivet på St. Jørgen, men også nyere materiale knyttet til andre sykdommer og andre perioder av medisinens historie. Her presenteres et lite utvalg av disse.

Del dette med andre: