bymuseet i bergen museene | lepramuseet

En rotte fra St. Jørgens Hospital

Da det ble foretatt utgravninger under hovedbygningen i 2002, ble det funnet mange rottekranier. Rottene har fulgt St. Jørgens Hospital i alle år, og pasientene har sett dem daglig. Fremdeles finnes det folk som kan huske ha sett de store rottene som løp omkring i hospitalets hovedbygning på 1940-tallet.


Overalt hvor det finnes mennesker, finnes det også rotter. Før i tiden var rottene en naturlig del av ethvert sykehusmiljø, og på St. Jørgen prøvde man å kontrollere rotteplagen med både katter og feller. Rottefellene sto på kjøkkenet så lenge det bodde pasienter her.

I uhygieniske miljøer danner rotter ofte store kolonier som kan representere smittereservoarer for farlige sykdommer. Særlig gjaldt dette pest, som rammet Bergen flere ganger i hospitalets første århundrer.

Rotter er ikke verter for lepra, men både mus og rotter kan i enkelte tilfeller påføre leprapasienter stor skade. Følelsesløshet og åpne sår kan i noen tilfeller gjøre det mulig for rotter å påføre sovende pasienter stygge skader.

Denne rotten levde på St. Jørgen en gang mellom 1754 og 1900, og dens etterkommere finnes fremdeles i hospitalets nabolag.

Del dette med andre:
Bilde til: 319_0