bymuseet i bergen museene | lepramuseet

Salvekrukke fra Svaneapoteket

Denne salven ble skrevet ut til St. Jørgens Hospital 1. april 1872.

Når besøkende på Lepramuseet spør om medisinene en hadde på 1800-tallet virket mot lepra, svarer guiden gjerne nei. Det var først med antibiotikapreparatene fra midten av 1900-tallet at en kunne introdusere en effektiv kur mot lepra. Når vi i dag snakker om behandling av sykdommer, tenker vi som regel på kurativ behandling - behandling som gjør den syke frisk. Med dagens effektive fagmedisin er dette en nærliggende problemstilling så snart vi hører om noen som er syke. Slik har det ikke alltid vært.

Pasientene på St. Jørgen som ble behandlet med denne salven i 1870-årene, ble ikke friske. Men det var nok heller ikke noe de tenkte så mye på. Den daglige behandlingen tok heller sikte på å dempe symptomene. Sin skjebne som syk hadde nok de fleste av pasientene på St. Jørgen forsont seg med.

Opp igjennom historien har mennesker med lepra ofte hatt store infiserte sår med harde skorper. Å smøre salve i sårene er en form for behandling som går svært langt tilbake i tid.

Del dette med andre:
Bilde til: 320_0