bymuseet i bergen museene | lepramuseet

Lemmene på St. Jørgen i 1781

I Stiftamtmannens arkiv finnes en fortegnelse over 108 lemmer på St. Jørgens Hospital fra 1781. Statsarkivet i Bergen har lagt ut denne som en del av Digitalarkivets julekalender for 2003.


Basen er lenket opp til avfotografert originalmateriale. Her finnes informasjon om mange av pasientene, om hvor de var fra og når de var innlagt. I noen tilfeller gis det også utfyllende opplysninger om pasientens bakgrunn.


Blant lemmene finner vi Karen Monsdatter fra Nordhordland, som i 1781 hadde tilbragt 40 år på hospitalet. Hun ble innlagt 12/10 1741 og døde 3. februar 1785.


Hele databasen finner du her.

Del dette med andre:
Bilde til: 325_0