bymuseet i bergen frivillighet | historieverkstaden

Historieverkstaden

Historieverkstaden ved Bymuseet i Bergen er eit samarbeidsprosjekt mellom ulike lag og organisasjonar med interesse for historie, Bergen kommune, Kulturkontoret i Fana og Ytrebygda og Bymuseet i Bergen.

 

Historieverkstaden er ein møteplass mellom fagmiljø og den lokalhistoriske rørsla. Samarbeidet har som siktemål å fremje den kunnskapen som dei ulike laga, organisasjonene og einskildpersonane representerar. Historieverkstaden skipar til arrangement, seminarar og utstillingar på arenaene til Bymuseet. Målsettinga er å ta vare på kulturminne og formidle kulturhistoria.

Historieverkstaden er ope for alle lag og organisasjonar i Bergen og omegn med interesse for historie. Samarbeidsprosjekt med Fana Kulturkontor.

Tema:
Historieverkstaden er organisert i temagrupper, som til dømes tek føre seg samferdsle, strikking, handverk, kvardagsliv, matkultur, krigsminne, leik og barnekultur mm.

Del dette med andre: