bymuseet i bergen museene | lepramuseet

Jordebok for St. Jørgens Hospital

St. Jørgens Hospital ble opprettet som en kongelig stiftelse i 1545. Trolig var det Nonneseter kloster som hadde drevet hospitalet til da, men med reformasjonen var de norske klostrene nedlagt og de store klostereiendommene inndratt. Samtidig overførte Kong Christian III det gamle jordegodset fra Selje Kloster til St. Jørgens Hospital.

Inntektene fra de mange gårdene fra Sunnmøre til Sunhordland dannet et nytt økonomisk fundament for hospitalsdriften. I perioder var disse inntektene vanskelige å inndrive, og hospitalet slet økonomisk både på 15-, 16-, 17- og 1800-tallet. Stiftelsen St. Jørgens Hospital eide mange av disse gårdene frem til ca. 1900. De fleste som da var i stiftelsens eie, ble solgt for å finansiere byggingen av Luster Sanatorium, som sto ferdig i 1902.

 

Jordebok for St. Jørgens Hospital
GÅRDSNAVN BYGSEL SKYLD
Sundmørs Fogderie    
Store Norve uden Byxel 4 Voger 4 1/2 Mk. Fisk
Woldsdahl uden Byxel 1/2 Vog Fisk
     
Sundmørs Fogderie Wandelvens Skibrede  
Sourdahl med Byxel 1/2 Løb Smør
Lande med Hald uden Byxel 1/2 Pd. Smør
Øvre Tverberg uden Byxel 8 Mk. Smør
Tverberg med Byxel 1/2 Pd. Smør
Hammer med Byxel 1/2 Vog Fisk
Moldvig med Byxel 2 1/2 Pund Fisk
Rønnestad med Byxel 1 Vog Fisk
Qvamme med Byxel 2 Pd. Fisk
Kirkesand med Byxel 1 1/2 Vog Fisk
Waage uden Byxel 1/2 Vog Fisk
Houge uden Byxel 1 Vog Fisk
Seljesætter uden Byxel 1/25 Vog Fisk
Krogedahl med Byxel 1/2 Vog Fisk
Brudevig med Byxel 1/2 Løb Smør 1/2 Vog Fisk
Hundsnæss med Byxel 2 Pd. Smør 4 Pd. Fisk
Indre Strand med Byxel 1/25 Løb Smør 1 Vog Fisk
Indre Strand eller Torlen med Byxel 1 Vog Fisk
Stagsness med Byxel 1 Vog Fisk 1 Løb Smør
Aasheim med Byxel 1 Løb Smør 2 1/2 Vog Fisk
Aaroen med Byxel 1/2 Pd. Smør 1 Vog Fisk
Ladevolden med Byxel 1/2 Løb Smør 4 Pd. Fisk
Krechen med Byxel 1 Pd. Smør 1 Vog Fisk
Berge med Byxel 4 1/2 Mk. Smør
Gusdahl med Byxel 2 Pd. 10 1/2 Mk. Smør
Tue med Byxel 1 Løb Smør 3 Vog Fisk
     
Sundmørs Fogderie Woldens Skibrede  
Ødegaard med Byxel 1/2 Vog Fisk
Øverstad  med Byxel 2 Vog 9 Mk. Fisk
     
Nordfjords Fogderie Stadts Skibrede  
 Schorge med Byxel 1/2 Løb Smør, 4 Pd. Fisk
Lille Kiøde med Byxel 1/2 Løb Smør
Sneede med Byxel 1/2 Løb Smør, 1/2 Vog Fisk
Bache med Byxel 20 Mk. Smør. 2 1/2 Pd. Fisk
Enehoug med Byxel 1 Vog Fisk
Ottnes med Byxel 1 Pd. Smør, 4 Pd. Fisk
Qvamme med Byxel 1/2 Løb Smør
Stoche med Byxel 2 Pd. Fisk
Stochness med Byxel 1 Pd. 6 Mk Fisk
Stockevog med Byxel 3 1/2 Pund Fisk
Sletteberg med Byxel 1 Vog Fisk
Aarsheim med Byxel 1/2 Løb Smør, 4 Pd. Fisk
Otnem med Byxel 2 1/2 Pd. Fisk
Sandeness med Byxel 2 Pd. 6 Mk. Fisk
Sande med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Øvre Schiaastad med Byxel 1/2 Pd. Smør, 1 Vog Fisk
Nedre Schiaastad med Byxel 1 Pd. 8 Mk. Smør, 1 Vog Fisk
Leehanger  med Byxel 1 Vog Fisk
Stave med Byxel 5 1/2 Pd. Fisk
Vedved med Byxel 4 Pd. Fisk
Ferchort  med Byxel 2 Pd. Fisk
Borgundvog med Byxel 1 1/2 Vog Fisk
Borgundholm med Byxel 22 Mk.
Tongevog med Byxel 2 Voger Fisk
Elteviig med Byxel 1 Pd. 3 Mk. Smør, 1 Vog 2 Mk. Fisk
Indre Honningvog med Byxel 1 1/2 Vog Fisk
Yttre Honningvog med Byxel 2 Pd. 6 Mk. Fisk
Strand med Byxel 1 Vog Fisk
Fagerness er en Hussmands Plads  
Jerestad med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Ervigen med Byxel 8 1/2 Vog 5 Mk. Fisk
Hondeviig med Byxel 5 1/2 Vog Fisk
Yttre Fure med Byxel 1/2 Vog Fisk
Yttre Drage med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Indre Drage med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Nedre Myhre med Byxel 1 Vog Fisk
Østre Myhre med Byxel 1 Vog Fisk
Nyegard elle Bahcen med Byxel 1/2 Vog Fisk
Sellie med Byxel 1/2 Vog Fisk
Nedre Bortne med Byxel 20 Mk. Smør, 1 Vog Fisk
Øvre Bortne med Byxel 20 Mk. Smør,1 Vog Fisk
Nedre Berge med Byxel 1 Pd. 18 Mk. Smør, 1 Vog Fisk
Øvre Berge med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Lesto med Byxel 1/2 Vog Smør, 1 Vog Fisk
Øvre Lesto med Byxel 1/2 Pd. Smør, 2 Pd. Fisk
Eide med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Berrestad med Byxel 2 Pd. Smør, 1 1/2 Vog Fisk, 1 Faar
Dyestad med Byxel 20 Mk. Smør
Øren med Byxel 1 Pd. 6 Mk Fisk
Hatteness med Byxel 3 1/2 Pd. Fisk
Moldestad med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 1/2 Vog Fisk
Lille Salt med Byxel  2 Pd. 6 Mk. Fisk
Salt med Byxel 1 Løb 8 Mk. Smør, 1 Vog Fisk
Røesetter med Byxel 12 Mk. Smør, 1 Vog Fisk
Mochebust eller Fjeldet med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Svinevig med Byxel 1/2 Pd. Smør, 1/2 Vog Fisk
Yttre Barmen med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 Vog 18 Mk. Fisk
Runderim med Byxel 1 Pd. Smør, 1 Vog Fisk
Flister med Byxel 1/2 Vog Fisk, 1 1/2 Vog Lax
Sandvig med Byxel 1 Vog Fisk
Wenøen med Byxel 4 Pd. Fisk
Wederhuss med Byxel 1/2 Løb Smør, 4 Pd. Fisk
Qværneviig med Byxel 1/2 Løb Smør, 4 Pd. Fisk
Aaland med Byxel 1 Løb Smør, 5 Pd. Fisk
Haavig med Byxel 1 1/2 Pd. Smør, 2 1/2 Pd. Fisk
Seleness med Byxel 1/2 Vog Fisk
Hierteness med Byxel 8 Mk. Smør, 2 Pd. Fisk
Uren med Byxel 2 Pd. Fisk
Tuendesetter med Byxel 1/2 Vog Fisk
Indre Hagevigen med Byxel 18 Mk. Smør, 2 Pd Fisk
Yttre Hagevig med Byxel 18 Mk. Smør, 1 Pd. 6 Mk. Fisk
Saltsulen med Byxel 1 Pd. Smør, 2 Pd. Fisk
Trollebøe med Byxel 18 Mk. Smør, 1 Vog Fisk
Setterness

med Byxel

1 Vog Fisk
Øvre Schram med Byxel 2 Pund Fisk
Schramm med Byxel  4 Pund 12 Mk. Fisk
Midgard med Byxel 1/2 Løb Smør, 2 Voger 2 1/2 Pund Fisk
Indre Qvalem med Byxel 2 Voger 1 pd. Fisk
Myhren med Byxel 1 1/2 Vog Fisk
Yttre Qvalem med Byxel 1 Løb Smør, 2 Voger Fisk
Krageness med Byxel 3 Voger 1 Pd. 20 Mk. Fisk
Resvigen med Byxel 5 Voger Fisk
Wedvigen med Byxel 5 Voger 2 Pd. 2 Mk. Fisk
Rodberg med Byxel 1/2 Løb Smør, 3 1/2 Pd. Fisk
Holshammer med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Nygaard med Byxel 1/2 Løb Smør, 1/2 Vog Fisk
Evien med Byxel 2 1/2 Pund Fisk
     
Nordfjords Fogderie Davigs Skibrede  
Wadmelsvig med Byxel 1 Vog 20 Mk. Fisk
Werpe med Byxel 2 1/2 Puund Fisk
Falchevig med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk og 2 Voger Lax
Eltevig med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 vog Fisk
Sørhelleren med Byxel 1 Pund Fisk
Rødeggen med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 Vog 18 Mk. Fisk
Brunsvig eller Jelle med Byxel 18 Mk. Smør, 2 Pd. Fisk
Yttre Todtland med Byxel 1 Pd. Smør, 18 Mk. Fisk
Todtland med Byxel 1/2 Løb Smør, 18 Mk. Fisk
Giesdahl med Byxel 2 1/2 Pund Smør, 1 Pd. Fisk
Fagerlie med Byxel 18 Mk. Smør 1/2 Pd. Fisk
Rundshoug med Byxel 1 Pd. Smør, 2 Pd. Fisk
Brogens er et Kremmer-leie  
Bergut med Byxel 1/2 Løb Smør, 1/2 Pd. Fisk
Berge elller Solem med Byxel 1/2 Løb Smør, 1/2 Pd. Fisk
Hole med Byxel 1/2 Løb Smør, 1 Vog Fisk
Yttre Romstad med Byxel 2 Pd. Smør, 1 Pd. Fisk
Midt Romstad med Byxel 1/2 Løb Smør, 18 Mk. Fisk
Indre Romstad med Byxel 2 Pd. Smør, 2 Pd. 12 Mk. Fisk
Øvre Møchlebust med Byxel 1/2 Løb Smør, 2. Pd. 12 Mk. Fisk
Nedre Møchlebust med Byxel 1/2 Løb Smør, 1/2 Vog Fisk
Leergulen med Byxel 1/2 Løb Smør
Blaalie med Byxel 1/2 Løb Smør, 1/2 Pd. Fisk
Maaness med Byxel 1 Pd. Fisk
Ødegaard med Byxel 1 Pd. Smør, 18 Mk. Fisk
Bartne med Byxel 2 Pd. Smør,  3 1/2 Pd. Fisk
Borthe-Schaar med Byxel 1 Pd. Fisk
Wingen med Byxel 1 Pd. 18 Mk. Fisk
Henøen med Byxel 1 Vog Fisk
Hundschaar med Byxel 1/2 Pd. Smør, 1/2 Vog Fisk
Del dette med andre:
Bilde til: Vårsildefiske på Vestlandet. Illustrasjon av J. L. Losting.Vårsildefiske på Vestlandet. Illustrasjon av J. L. Losting.