bymuseet i bergen museene | lepramuseet

Lepraorganisasjoner

Gjennom de internasjonale helseorganisasjonene kan en få mye informasjon om lepra som moderne helseproblem.

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fyldige leprasider med kart, statistikker osv.

 

IDEA, International Association for Integration, Dignity and Economic Advancement, er en organisasjon i hovedsak drevet av og for mennesker som har eller har hatt lepra. Organisasjonen ble etablert i 1994 og har nå mer enn 30.000 medlemmer.

 

The Leprosy Mission er en internasjonal kristen hjelpeorganisasjon med røtter i 1800-tallets misjonsarbeid. I dag har TLM prosjekter i 28 land og nettsider av god kvalitet. Sidene presenterer også historikk og tidslinjer.

 

American Leprosy Missions  ble stiftet i 1906 og er en annen stor aktør i det moderne lepraarbeidet. Sidene gir informasjon om sykdommen, om utfordringer for dagens arbeid og om ALMs prosjekter i mange land. 

 

LEPRA er en britiskbasert hjelpeorganisasjon med store prosjekter i både Afrika, Asia og Sør-Amerika. Nettstedene presenterer prosjektene og utfordringene, og også finansieringsbehovene. Her finner du bl.a. auksjoner til inntekt for virksomheten.

 

ILEP, The International Federation of Anti-Leprosy Associations, er et forbund av ulike organisasjoner som arbeider for bekjempelse av lepra. Siden opprettelsen i 1966 har en av ILEPs viktigste funksjoner vært å koordinere innsatsen mot lepra i endemiske land.

Del dette med andre: