bymuseet i bergen museene | lepramuseet

Leprainstitusjoner

Det finnes fortsatt operative leprainstitusjoner, både i og utenfor Europa. Flere av disse informerer om virksomheten på sine hjemmesider.

Armauer Hansen Research Institute (AHRI)

Armauer Hansen Research Institute i Addis Abeba i Etiopia ble åpnet av Keiser Haile Selassie i 1970. Etableringen var et resultat av et samarbeidsprosjekt der norske og svenske Redd Barna var sentrale aktører, og frem til 1996 drev AHRI primært med lepraforskning. Flere norske leger har vært aktive i dette forskningsmiljøet, som har levert viktige bidrag til den moderne lepraforskning i tre tiår. Nå er virksomheten også utvidet til andre sykdommer, bl. a. tuberkulose og HIV/AIDS.

Instituttet ligger i tilknytning til All Africa Leprosy Training Centre (ALERT), som skolerer leger og helsearbeidere fra mange afrikanske land om lepra og lepraarbeid. I området omkring AHRI og ALERT bor det en stor konsentrasjon av leprasyke og fhv. leprapasienter som i liten grad har noen miljø eller hjem å vende tilbake til. Denne byen har nå ca. 30.000 innbyggere og er et tydelig signal om de store utfordringer det moderne lepraarbeidet fremdeles står overfor.

En fyldig presentasjon av virksomheten ved AHRI er gitt av Morten Harboe (første direktør ved AHRI og styremedlem til 1996) i Legeforeningens tidsskrift. Artikkelen finnes her.

Sanatoriet i Fontilles (Spania).

Leprasykehuset i Fontilles ble bygget på begynnelsen av 1900-tallet. Pasientene levde svært isolert bak den flere kilometer lange og flere meter høye muren som omkranser institusjonsområdet. Fremdeles bor det leprapasienter her, men i dag er institusjonen blant de siste av de store leprasykehusene i Europa som fremdeles er i drift. Pasientene lever en mindre isolert tilværelse nå enn tidligere.


Del dette med andre: