bymuseet i bergen museene | bergen skolemuseum

Årboka 2006

I fjor lot vi vår region representeres primært av Bergen, mens i år er den første og største av årbokens tre hoveddeler viet det øvrige Vestlandet. Knut Tveit har igjen levert et solid arbeid om landsdelens tidlige skolehistorie, og denne har fått en fin utfylling i Torbjørn Akslens artikkel om innføringen av 1739-skoleloven på Sunnmøre. I tillegg har Ragna Odlandsvik skrevet om vestlandslæreren slik han fremstår i skjønnlitteraturen, og Bjarne Kvam beretter om etableringen av Norsk Lærerakademi.

I fjor brakte vi temaet skolearkitektur på banen i årboken. Dette har vi fulgt opp i år og gleder oss over å kunne presentere Tryggve Fetts analyse av den mangslungne bygningshistorien til Kirkevoll skole, og Leidulf Mydlands fine arbeid om de første fastskolene i noen utvalgte kommuner.

I siste hoveddel presenteres skolehjemshistorien og hvordan vi har arbeidet med den i forbindelse med utstillingen Slemme gutter som ble vist på Skolemuseet i Bergen i år. Helge Jordheim gir videre noen perspektiver på hva som skjedde da skolehjemsguttenes historie møtte krigshistorien på Falstad.

Avslutningsvis har vi lagt inn en kommentar til Kunnskapsløftet og dets nye bøker, og Jostein Lorås' artikkel om dagliglivets og skolens kunnskapsformidling i Nord-Norge.

Følgende artikler er å finne i Årboka for 2006:

Knut Tveit: Ein skole på sparebluss. Allmugeskolen på vestlandsbygdene dei første hundre åra.

Torbjørn Akslen: Et haardt og gjenstridig folk.

Ragna Ådlandsvik: Vestlandslæraren i skjønnlitteraturen. Skulen i norsk skjønnlitteratur, med vekt på Vestlandet.

Bjarne Kvam: Gamal kjærleik rustar ikkje. Gjenreising av ei kristen lærarutdanning i Noreg.

Gardbruger Ole Mathiassen Bakkes Levnetshistorie...nedskrevet af ham selv i Aaret 1881 (et utdrag).

Tryggve Fett: Kirkevoll skole. En skisse til en bygningshistorie.

Leidulf Mydland: Fastskoleloven 1860 og byggingen av skolehus.

Baard Skogrand: Skolehjemshistorien på museum

Kjære Landmark! Brev fra en skolehjemsgutt.

Helge Jordheim: Kan vi lære av historien? Et tilbakeblikk på debatten om Falstadsenteret.

Jostein Lorås: Skolekunnskap og livskunnskap. Den obligatoriske skolens rolle i moderniseringen av Nord-Norge.

Baard Skogrand: Fra vi til du i lærebokhistorien.

Del dette med andre:
Bilde til: 459_0