bymuseet i bergen museene | bergen skolemuseum

Årboka 2007

Etter to år i Bergen og på Vestlandet beveger årboka seg sørover på sin vandring rundt i landet. Redaksjonen har fortsatt sin base i Bergen, men har i denne årgangen blitt styrket med to medredaktører fra Sør- og Sørvestlandet.

Den første delen av årets bok, som dreier seg om utdanningshistorie på Sør- og Sørvestlandet, innledes av Knut Tveits artikkel om den tidlige skolehistorien i sørlandsbyene. Artikkelen følges opp av artikler om mer spesifikke skoleslag. Elisabeth Rafste skriver om de verdslige søndagsskolene, Berit Eide Johnsen om sjømannsutdanninga og Liv Kari B. Tønnessen om Samfundets skole i Kristiansand. Samlet gir disse artiklene et bredt innblikk i den sørlandske utdanningshistorien.

Tidligere årbøker har ofte hatt med et årbokportrett, og i år kan vi presentere ikke mindre enn to biografiske portrettartikler. Egil Frøyland har fulgt livsløpet til Bjørn Søvik, en vestlandslærer som gjorde østlending av seg i en tid da det norske skolesystemet gjennomgikk store endringer. Den andre portrettartikkelen er skrevet av Hans Eirik Aarek, som her tegner et interessant bilde av sin far: fredsaktivisten, kvekeren og skolemannen Wilhelm Aarek.

I den siste bolken skriver Arne Apelseth en fyldig artikkel om lesehistorie i Norge. Artikkelen problematiserer et svært spennende forskningsfelt i den norske utdanningshistorien, og er slik et viktig bidrag i forståelsen av lesekunnskapen i Norge i tidlig moderne tid. I tillegg har Hege Stormark skrevet om Norsk barnemuseum og Vestlandske skolemuseum, to museer som tematiserer barndom i Stavanger.

Årbok for norsk utdanningshistorie 2007


Svein Egil Eidet: Om forsidebildet

Knut Tveit: Skole og opplæring i sørlandsbyane fram til midten av 1800-talet

Elisabeth Rafste: De verdslige søndagsskolene. Et lite kjent kapittel i norsk utdanningshistorie. Den verdslige søndagsskolen i Arendal 1835-1884.

Berit Eide Johnsen: Kunsten å navigere. Lærebøker i styrmannskunsten og sjømannsskoler i seilskutetiden på Agder.

Liv Kari B. Tønnessen: Gammelmodig foregangsskole? Om Samfundets skole i Kristiansand.

Egil Frøyland: Fra en vestlandslærers livshistorie. Bjørn Søvik (1857-1924). Om danning og danningsregimer.

Hans Eirik Aarek: Wilhelm Aarek – et portrett.

Arne Apelseth: Tvang til skrift og vilje til tekst.

Hege Stormark: To museer om barndom i Stavanger


Del dette med andre:
Bilde til: 460_0