bymuseet i bergen museene | bergen skolemuseum

Årboka 2005

Denne årboken er den tredje i rekken med landsdelsredaksjon. De to foregående årbøkene har hatt Nord-Norge som tema - i år har turen kommet til Vestlandet og Bergen. Bergen har alltid hatt, og har fortsatt sterke miljøer for skolehistorie, og vi håper årboken vil bli godt mottatt som et bidrag til denne lokale tradisjonen. Samtidig mener vi artiklene i årets utgave peker videre enn det rent lokale. Også neste års årbok vil ha redaksjon i Bergen, men der 2005-årboken fokuserer på Bergen, vil neste årbok ha et bredere vestlandsblikk i stoffutvalget.

Årbok for norsk utdanningshistorie 2005

Nina Karin Monsen: Skolens gode orden

Knut Tveit: Frå privat til offentleg ansvar – skole og opplæring i Bergen 1660-1850

Laila Aase: Borgerskolene – spydspiss for allmenndanningen

Asbjørn Tveiten: St. Paul – friskole med alder og særpreg

Mari Janne Zahl: Her har vi bygget Smaabørn et Hjem. Barneasylvesenets fremvekst og etableringen av Ladegaardens børneasyl

Torbjørn Akslen: Katekisasjonsforordningen av 1719 - «Det bergenske skolevesenets frihetsbrev»

Aktstykke: Anordning om Catechisation udi Bergen Byes Kirker

Marianne L. Nielsen: Vilje til monumentalitet – Veien mot et moderne skolebyggeri i Bergen

Marianne L. Nielsen: Hasselepoken i bergensk skolebyggeri

Henrik von Achen: Den katolske skolen

Per Øyving Riise: Bergen Skolemuseum – gammel idé, gammelt hus, nye tanker?

Knut Tveit: Framveksten av ein kommunal skole på bygdene i Nord-Noreg. Hovudliner i skoleutviklinga i første halvdel av 1800-talet.

Alfred Oftedal Telhaug: Kontinuitet eller oppbrudd? Noen ord om Bondevik II-regjeringens politikk for en ny grunnutdanning

Del dette med andre:
Bilde til: 461_0