bymuseet i bergen museene | bergen skolemuseum

Årboka 2008

Årbok for norsk utdanningshistorie 2008:


Redaksjonelt: 25 år = mangfold

Redaksjonelt: Holberg kommer hjem

Inge Eidsvåg: "Solen skinnede den dag, jeg forlod skolen"

Hans-Jørgen Dokka: Hvordan normalplanen ble til (med etterfølgende fire kommentarer)

Åsmund Lønning Strømnes: Verdistandpunkt og innhald i læreplaner

Trygve Bergem: Forskning og føleri

Bjørg Brandtzæg Gundem: Motsetningene mellom forskningsmiljø og skolepolitisk miljø

Svein Lorentzen: Hans-Jørgen Dokka: en arkitekt i norsk læreplanutvikling

Per Egil Mjaavatn og Nina Volckmar: Skolefanene i Trondheim - fra Kirkeskolen til Dagens skole

Knut Tveit: 200 års skoleutvikling i dei norske byane fram til midten av 1800-talet

Anton Hoëm: Samisk utdanningshistorie i utdrag

Njål Skrunes: Kristen skolevirksomhet - før og nå

Edvard Befring: Vegen mot løfterike perspektiv - Grunndrag av skolesoga om utestenging, bortsending, avstraffing og stigmatisering av born

Nina Volckmar: Fra solidarisk samværskultur til kunnskapssolidaritet - Det sosialdemokratiske skoleprosjekt i endring 1945-2000

Svein Tuastad: Private skulars normative status

Anders Lysne: Karaktervurdering i skolen - et vedvarende dilemma

Ivar Kraglund: Deportasjonen av de brysomme lærerne i 1942

Jorunn Sem Fure: Studentene og okkupasjonsregimet

Torstein Harbo: Einar Høigård 1907-1943. En ledestjerne for skolens praktikere og for universitetspedagogiske teoretikere

Ingjald Ørbeck Sørheim: Om etableringen av distrikshøgskolene - og utviklingen etterpå

Dagrun Skjelbred: Norsk lærebokhistorie - en kultur- og danningshistorie

Leidulf Mydland: Fra skolehus til kulturminne

Finn Stoveland: Vanskelig å hoppe etter Wirkola (les: Telhaug)?

Alfred Oftedal Telhaug: Norsk skolehistorisk forskning - status og utsyn 2008

Svein Lund: Den bedrøvelige historia om tilstanden til samisk utdanningshistorisk forsking.

Del dette med andre:
Bilde til: 555_0