bymuseet i bergen museene

Bymuseet står for driften av mange ulike museer i Bergen. Med sine 81 bygninger og unike gjenstandssamlinger forvalter Bymuseet i Bergen mer bergenshistorie enn noen annen institusjon, og mer byhistorie enn noe annet norsk museum.