bymuseet i bergen skoletjeneste

Bymuseet i Bergen har et variert tilbud til skoleklasser på ulike nivåer. Vi dekker mange ulike perioder fra steinalder via middelalder til nyere tids historie. På våre ulike arenaer får man blant annet ta del i skikker og arbeidsmetoder fra det gamle bondesamfunnet, lære å risse inn runer på runepinner eller få en lærerik runde på det gamle leprahospitalet.

Velg videre ut fra fag, trinn eller arena.

Alle skolebesøk er gratis.