bymuseet i bergen skoletjeneste | trinn

Videregående skoler

De ulike arenaene i Bymuseet dekker vidt både i tid og tema. I løpet av et besøk kan en gå fra førhistorisk tid til samtiden. Man kan velge å fokusere på tidligere tiders nød, sykdom og elendighet - eller på overklassens festkultur på landsted og i festsal.

 

Bymuseet har flinke formidlere som kan trekke ut dagsaktuelle tema fra historiske hendelser. De ulike tilbudene svarer til målkrav for flere fag i Kunnskapsløftet. For de eldste elevene er de fleste skoletilbudene teoretisk rettet som en omvisning tilpasset deres nivå og tema, men vi har både engasjement og utstyr til å kjøre mer praktisk orienterte skoletilbud også til denne gruppen om det er ønskelig. Les mer om konkrete forslag til skolebesøk ved å følge lenkene nedenfor.

 

Del dette med andre:
Bilde til: Foto: Bergen SkolemuseumFoto: Bergen Skolemuseum