bymuseet i bergen skoletjeneste | trinn

Ungdomstrinnet

Skoletilbudet rettet mot ungdomstrinnet tar i likhet med resten av skoletilbudet utgangspunkt i de kompetansemål som stilles i Kunnskapsløftet. Ungdomsskolen er en viktig målgruppe for flere av Bymuseets arenaer. Vi tilbyr blant annet besøk på steder som har vært med på å forme Norge. Museumsbesøket vil inspirere til refleksjoner rundt samfunnsutviklingen.

 

Elever i ungdomsskolen er gjennom en voldsom utvikling - og for oss som gjerne treffer elever fra ulike trinn i løpet av kort tid er det lett å se hvordan de modnes. Vi tilstreber oss å treffe elevene på deres modenhetsnivå og ønsker å ta hensyn til variasjoner innad i gruppen. Det kan være svært nyttig å få diskutert dagsaktuelle problemstillinger i lys av historiske hendelser.

Følg lenkene nedenfor for å komme til de aktuelle tilbudene tilpasset ungdomstrinnet.

 

Del dette med andre:
Bilde til: Foto: Bergen SkolemuseumFoto: Bergen Skolemuseum