bymuseet i bergen skoletjeneste | trinn

Lepramuseet

For klasser på ungdomstrinnet er det svært aktuelt å ta en tur på Lepramuseet. Historien om St. Jørgens hospital kan bidra til å belyse flere aktuelle temaer i ulike fag, både norsk, RLE, naturfag og samfunnsfag.

 

Mange lærere bruker boka "Det Mørke Lyset" av Mette Newth. Her blir leseren kjent med den unge jenta Tora, som får lepra og skrives inn på St. Jørgens hospital tidlig på 1800-tallet. Fortellinga er både realistisk og skrevet på en måte som gjør at særlig elever på ungdomstrinnet føler at dette er en fortelling som angår dem - selv om det hendte for lenge siden.

 

Del dette med andre:
Bilde til: 
	Foto: Ingrid Haugrønning

Foto: Ingrid Haugrønning


For bestilling, kontakt Grete Eilertsen på telefon 48 16 26 78, eller e-post: lepramuseet@bymuseet.no


Alle skolebesøk er gratis.