bymuseet i bergen skoletjeneste | trinn

Skolemuseet

Skolemuseet har et godt tilbud til ulike fag innenfor den videregående opplæringen.

I vår skolehistoriske hovedutstilling vil fokus flyttes fra katedralskolen til den generelle norske skolehistorien. Her vil man typisk vektlegge temaer som disse:

 • Fra reformasjon til opplysningstid: tanken om det allmenne kunnskapsbehovet etableres.

 • Skoleloven av 1739, almue- og omgangskole.

 • Oppbruddet fra frelsesskole til skole for medborgerdannelse. Den moderne norske skolen etableres i andre halvpart av 1800-tallet.

 • Folkeskoleløftet og skolebygging i Bergen omkring 1900.

 • 1900-tallets skoleutvikling.

 

Mye av dette kan utdypes i våre skolehistoriske utstillinger i 2. etasje: Klasserommet, skoletannlegens kontor og skolehjemsrommet gir hver sine innfallsvinkler til det moderne norske skoleprosjektet:

 • Klasserommets strukturer: Hva sier meiepulten om den pedagogiske tenkning?

 • Forbilder: Fra Jesus til Nansen.

 • Plansjer, bilder og film: Skolens visuelle kultur.

 • Bøkene: Hva har vi lært?

 • Tannlege, helsesøster, skolebad: Folkeskolen som helsepolitisk redskap.

 • Sosiale forhold og hygiene før og nå.

 • Disiplinen: Skolehjemmet som klasserommets andre.

 

 

Del dette med andre:


For bestilling ta kontakt med Espen Svendsen, telefon: 47 97 95 67, e-post: espsve@bymuseet.no


Alle skolebesøk er gratis.